• Vintage
 • Sold

1.20 克拉爱德华时代簇状订婚戒指

Sold!
Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring

复古爱德华时代玫瑰金订婚戒指,中心镶嵌一颗 1.20 克拉黄色玫瑰切工钻石。饰有 11 颗老欧洲切工钻石。大约 1915 年

这款女性化的戒指甜美而闪亮,玫瑰式切割钻石为传统的爱德华时代簇镶增添了趣味。

了解有关爱德华时代戒指的更多信息

钻石和金矿开采对非洲等地区造成了破坏,对脆弱的生态系统和社区造成了严重破坏。选择复古,您将不再需要更多的开采,并减少对新钻石的需求。

Engraving
25 characters left

  Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 1.20 Carat Edwardian Cluster Engagement Ring
  bespoke custom engagement rings and vintage recreations

  定制

  通过我们独特的定制服务重新想象过去,让历史与您的创造力相遇。从我们出售的档案中重新发现复古戒指的魔力,这些戒指采用永恒的工艺精心打造,并饰有精美的古董钻石。
  了解更多