• Vintage
 • Sold

2.02 克拉复古爱德华时代订婚戒指

Sold!
Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring

复古爱德华时代铂金订婚戒指,中心镶嵌一颗 2.02 克拉 GIA 认证的老欧洲切工钻石,颜色为 E,净度为 SI2。大约 1915 年

这枚戒指是一枚简单的爱德华七世时期的单石戒指,有八个精致的镶爪固定在巨大的主石上,并在画廊中饰有皇冠状的装饰。
了解有关爱德华时代戒指的更多信息

钻石和金矿开采对非洲等地区造成了破坏,对脆弱的生态系统和社区造成了严重破坏。选择复古,您将不再需要更多的开采,并减少对新钻石的需求。

Engraving
25 characters left

  Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings 2.02 Carat Vintage Edwardian Engagement Ring
  bespoke custom engagement rings and vintage recreations

  定制

  通过我们独特的定制服务重新想象过去,让历史与您的创造力相遇。从我们出售的档案中重新发现复古戒指的魔力,这些戒指采用永恒的工艺精心打造,并饰有精美的古董钻石。
  了解更多