• Vintage
 • Sold

2.10 克拉装饰艺术钻石订婚戒指

Sold!
Vintage Engagement Rings 2.10 CARAT ART DECO DIAMOND ENGAGEMENT RING
Vintage Engagement Rings 2.10 CARAT ART DECO DIAMOND ENGAGEMENT RING
Vintage Engagement Rings 2.10 CARAT ART DECO DIAMOND ENGAGEMENT RING
2.10 克拉装饰艺术钻石订婚戒指
2.10 克拉装饰艺术钻石订婚戒指
2.10 克拉装饰艺术钻石订婚戒指

复古装饰艺术订婚戒指镶嵌一颗 2.10 克拉祖母绿切割钻石,并附有 GIA 证书,表明该钻石为 H 颜色/VS2 净度。镂空几何铂金底座上饰有 10 颗单切钻石。大约 1925 年

这款带有几何图案的穿孔铂金底座堪称装饰艺术优雅和永恒风格的绝佳典范。了解有关祖母绿切割钻石的更多信息

钻石和金矿开采对非洲等地区造成了破坏,对脆弱的生态系统和社区造成了严重破坏。选择复古,您将不再需要更多的开采,并减少对新钻石的需求。

Engraving
25 characters left

  Vintage Engagement Rings 2.10 CARAT ART DECO DIAMOND ENGAGEMENT RING
  Vintage Engagement Rings 2.10 CARAT ART DECO DIAMOND ENGAGEMENT RING
  Vintage Engagement Rings 2.10 CARAT ART DECO DIAMOND ENGAGEMENT RING
  2.10 克拉装饰艺术钻石订婚戒指
  2.10 克拉装饰艺术钻石订婚戒指
  2.10 克拉装饰艺术钻石订婚戒指
  Vintage Engagement Rings 2.10 CARAT ART DECO DIAMOND ENGAGEMENT RING
  Vintage Engagement Rings 2.10 CARAT ART DECO DIAMOND ENGAGEMENT RING
  Vintage Engagement Rings 2.10 CARAT ART DECO DIAMOND ENGAGEMENT RING
  2.10 克拉装饰艺术钻石订婚戒指
  2.10 克拉装饰艺术钻石订婚戒指
  2.10 克拉装饰艺术钻石订婚戒指
  Vintage Engagement Rings 2.10 CARAT ART DECO DIAMOND ENGAGEMENT RING
  Vintage Engagement Rings 2.10 CARAT ART DECO DIAMOND ENGAGEMENT RING
  Vintage Engagement Rings 2.10 CARAT ART DECO DIAMOND ENGAGEMENT RING
  2.10 克拉装饰艺术钻石订婚戒指
  2.10 克拉装饰艺术钻石订婚戒指
  2.10 克拉装饰艺术钻石订婚戒指
  bespoke custom engagement rings and vintage recreations

  定制

  通过我们独特的定制服务重新想象过去,让历史与您的创造力相遇。从我们出售的档案中重新发现复古戒指的魔力,这些戒指采用永恒的工艺精心打造,并饰有精美的古董钻石。
  了解更多