• Vintage
 • Sold

.70 克拉爱德华时代订婚戒指

Sold!
Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring

爱德华时代复古订婚戒指,采用铂金制成,中心镶嵌一颗 0.70 克拉 EGL 认证的旧欧洲切工钻石,具有 GH 颜色和 VS1 净度。饰有四颗单切钻石。大约 1905 年

这款戒指位于手指下方,设计精巧,是爱德华时代的绝品,饰有雕刻戒指、精致的涡纹和别致的包边镶座。 了解有关爱德华时代戒指的更多信息

钻石和金矿开采对非洲等地区造成了破坏,对脆弱的生态系统和社区造成了严重破坏。选择复古,您将不再需要更多的开采,并减少对新钻石的需求。

Engraving
25 characters left

  Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
  Vintage Engagement Rings .70 Carat Edwardian Engagement Ring
  bespoke custom engagement rings and vintage recreations

  定制

  通过我们独特的定制服务重新想象过去,让历史与您的创造力相遇。从我们出售的档案中重新发现复古戒指的魔力,这些戒指采用永恒的工艺精心打造,并饰有精美的古董钻石。
  了解更多